تنگ هرایرز


تنگ هرایرز که دره‌ای عمیق و پر آب دارد، یکی از نقاط بکر و ناشناخته استان فارس است که در نزدیکی نورآباد_ممسنی قرار دارد و دارای جنگل بلوط، بنه و بادام است.

منبع: تی چارتر