فعالیت


 • تبلیغات تبلیغات یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  ✨با مسیر طلایی ، رایگان سفر کنید✨🌟

  شما میتوانید به راحتی و بصورت کاملا رایگان از مسیرهای طلایی استفاده نمایید و 24 تا 48 ساعت رایگان خودرو در اختیار داشته باشید.

  مسیر های طلایی یوروپکار در روز شنبه 97/05/13

  1.تهران 🚗کیش (اکسنت – 24 مرداد تا 1 شهریور ) 💥رایگان
  2.تهران 🚗بندرعباس (اکسنت – 24 مرداد تا 1 شهریور ) 💥رایگان
  3.تهران 🚗 شیراز (لوگان اتومات – 15 مرداد تا 20 مرداد ) 💥رایگان
  4.تهران 🚗 یزد (لوگان اتومات – 25 مرداد تا 31 مرداد ) 💥رایگان
  5.تهران 🚗 تبریز (سراتو – 14 مرداد تا 15 مرداد ) 💥رایگان
  6.تهران 🚗 تبریز (سراتو – 25 مرداد تا 30 مرداد ) 💥رایگان
  7.تهران 🚗 شیراز (لوگان دنده ای – 18 مرداد تا 25 مرداد ) 💥رایگان
  8.اصفهان 🚗 تهران (سانتافه -25 مرداد تا 1 شهریور) 💥رایگان
  9.اصفهان🚗شیراز (لوگان دنده ای -29 مرداد تا 5 شهریور) 💥رایگان
  10.شیراز 🚗 کیش (لوگان دنده ای- 18 مرداد تا 24 مرداد) 💥رایگان
  11.شیراز 🚗 تهران (سانتافه- 21 مرداد تا 21 مرداد) 💥رایگان
  12.شیراز 🚗 یزد (سراتو – 28 مرداد تا 3 شهریور) 💥رایگان

  ☘️با مسیر سبز ، ارزان سفر کنید☘️

  شما می توانید با کمترین هزینه و با استفاده از مسیرهای سبز یوروپکار به مدت 24 تا 48 ساعت خودرو در اختیار داشته باشید.

  1. فرودگاه امام خمینی 🚙اصفهان (لوگان- 500 کیلومتر- فقط 320 هزار تومان)
  2. فرودگاه مهرآباد 🚙 مشهد (لوگان – 1000کیلومتر – فقط 420 هزار تومان)
  3. فرودگاه مهرآباد 🚙 رشت (لوگان – 400 کیلومتر – فقط 290 هزار تومان)
  4. تهران 🚙 بندرعباس (لوگان – 1500 کیلومتر – فقط 550 هزار تومان)
  5. تهران 🚙 یزد (لوگان – 850 کیلومتر – فقط 370 هزار تومان)
  6. شیراز 🚙 تهران (لوگان – 1000کیلومتر – فقط 420 هزار تومان)
  7. شیراز 🚙 یزد (لوگان – 550 کیلومتر – فقط 320 هزار تومان)
  8. شیراز 🚙 بندرعباس (لوگان – 750 کیلومتر – فقط 360 هزار تومان)
  9. اصفهان 🚙 تهران (لوگان – 500 کیلومتر – فقط 320 هزار تومان)
  10. اصفهان🚙 یزد (لوگان – 450 کیلومتر – فقط 280 هزار تومان)
  11. اصفهان🚙 شیراز (لوگان – 600 کیلومتر – فقط 324 هزار تومان)
  12. رشت 🚙 تهران (لوگان – 450 کیلومتر – فقط 300 هزار تومان)
  13. تبریز 🚙 تهران (لوگان – 700 کیلومتر – فقط 350 هزار تومان)
  14. تبریز 🚙 مشهد (لوگان – 1600کیلومتر – فقط 525 هزار تومان)
  15. تبریز 🚙 شیراز (لوگان – 1400کیلومتر – فقط 535 هزار تومان)
  16. تبریز 🚙 اصفهان (لوگان – 1100کیلومتر – فقط 470 هزار تومان)
  17. مشهد 🚙 یزد (لوگان – 1100کیلومتر – فقط 460 هزار تومان)
  18. مشهد 🚙 اصفهان (لوگان – 1200کیلومتر – فقط 480 هزار تومان)
  19. مشهد 🚙 تبریز (لوگان – 1600کیلومتر – فقط 525 هزار تومان)
  20. یزد 🚙 تبریز (لوگان – 1450کیلومتر – فقط 540 هزار تومان)
  21. یزد 🚙 بندرعباس (لوگان – 700 کیلومتر – فقط 380 هزار تومان)
  22. یزد 🚙 اصفهان (لوگان – 450 کیلومتر – فقط 280 هزار تومان)
  23. بندرعباس 🚙 اصفهان (لوگان – 1000کیلومتر – فقط 445 هزار تومان)