فعالیت


 • تبلیغات تبلیغات یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  مقایسه هزینه تاکسی با اجاره خودرو در کشورهای مختلف

  – میلان-رم / ایتالیا
  تاکسی 82$
  اجاره 28$

  – مادرید-بارسلون / اسپانیا
  تاکسی 45$
  اجاره 26$

  – پاریس / فرانسه
  تاکسی 72$
  اجاره 44$

  – مونیخ-فرانکفورت / آلمان
  تاکسی 61$
  اجاره 46$

  – دبی / امارات
  تاکسی 13$
  اجاره 24$

  – تهران / ایران
  تاکسی 20 هزارتومان
  اجاره 90 هزارتومان

  * قیمت ذکر شده تاکسی متوسط هزینه برای هر سفر و قیمت اجاره برای یک روز می باشد.

  02195119522 داخلی 24