دریاچه گهر


دریاچه گهر واقع در منطقه حفاظت شده اشترانکوه دورود در استان لرستان از زیباترین دریاچه‌های کوهستانی خاورمیانه و از مهمترین دریاچه‌های آب شیرین ایران است.

منبع: تی چارتر